Jótállási feltételek és ügyintézés

A Wagen.hu Kft. az általa forgalmazott termékekre 12 hónap jótállást vállal az alábbi feltételek mellett:

Nem vonatkozik a jótállás a gumidefektre, izzókra, biztosítékokra, ablaktörlő lapátokra, a természetes elhasználódás miatti kopásokra, deformációkra (pl.fékbetétek, fékpofák, féktárcsák vagy fékdobok esetén), valamint azon károkra, meghibásodásokra, amelyeket külső mechanikai és/vagy vegyi hatások okoztak. (Pl. állati és/vagy növényi anyagok, kőfelverődés légköri szennyeződés, stb.)
Továbbá a nem támasztható jótállási igény, ha a hiba összefüggésben áll azzal, hogy

  • az alkatrészt nem szakszerűen építették be, vagy
  • a feltárt hibát, külső behatásból eredő sérüléseket az ügyfél nem javíttatja ki, illetve a feltárt és jótállásban elfogadott javítást a hiba feltárásától számított 1 hónapon belül nem teszi lehetővé, vagy
  • a gépkocsit nem rendeltetésszerűen használták (pl.: túlterhelték, stb.), vagy
  • nem tartották be a gyártómű által előírt kezelési, karbantartási és ápolási előírásokat, átvizsgálásokat, és azt nem tudják hitelt érdemlően igazolni, vagy
  • nem a gyártóműi- előírásoknak megfelelő minőségű javító-, kenő- ill. üzemanyagot, vagy egyéb feltöltő folyadékot használt, vagy
  • a gépkocsi tulajdonosa elmulasztotta haladéktalanul bejelenteni a nyilvánvalóvá vált hibát és annak javítását nem tette lehetővé 1 hónapon belül.
  • a fel nem sorolt, de a fenti pontok valamelyikébe értelemszerűen illeszkedő hasonló esetben.

A jótállás hatálya a meghibásodott alkatrész jótállási idő alatti cseréje terjed ki, semmiféle más térítést (pl. munkadíj, csereautó, következménykár, kártérítés, stb.) nem fizet a Wagen.hu Kft.

Ha jótállási igény nem megalapozott, akkor az alkatrész bevizsgálásának költsége a vevőt terheli. Ennek mértéke meghaladhatja a 45.000.-Ft+áfa költségszintet is, amit a Wagen.hu Kft. a vevőre számláz.
Ha jótállási igény nem megalapozott, akkor a “Jótállási igénybejelentő” nyomtatványon bejelöltek szerint kezeljük a cseredarabot, ha nem rendelkezett egyéb módon, akkor megsemmisítjük. Ha visszakéri a cseredarabot, akkor a cseredarab méretétől függően 2000-5000 Ft+áfa visszaszállítási költséget számítunk fel.

A jótállási igényt haladéktalanul be kell jelenteni a kollégáinktól igényelhető vagy a https://wagen.hu/wp-content/uploads/2021/01/wagen-jovagyas.jpg oldalról letölthető “Jótállási igénybejelentő” nyomtatvány hiánytalan kitöltésével.
A 100.000.-Ft nettó értéket meghaladó vagy több alkatrészt érintő jótállási javítások/megbontások megkezdése előtt a Wagen.hu Kft.-től előzetesen engedélyt kell kérni a javítás megkezdéséhez. Ilyen esetekben a Wagen.hu Kft. képviselőjének jelenlétében lehet megkezdeni a javítást.
Mellékelni kell továbbá:
1. a szakszerviz által kiállított számlát, vagy annak másolatát a beépítésről. Aminek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
a. A jármű gyártmánya, típusa
b. A jármű alvázszáma
c. A beszerelés dátuma
d. A beszereléskori km.óra állás
e. A beszerelt alkatrészek és egyéb anyagok cikkszáma, megnevezése, mennyisége és ha értelmezhető akkor az alkatrész elhelyezkedése (pl. jobb-bal, alsó-felső, első-hátsó, első-második-harmadik, stb.)

2. elektromos alkatrészek esetében a gyártóművi diagnosztikai számítógép által kinyomtatott vezetett hibakaresési protokolt, melynek tartalmazni kell az autó alvázszámát, km óra állását és a vizsgálat dátumát.
3. a szakszerű beszereléshez előírt mérések (pl. fékhatás mérés, kompresszió mérés, nyomás mérés stb.) mérési jegyzőkönyvét
4. a meghibásodott alkatrészt

A hiányosan kitöltött “Jótállási igénybejelentő” nyomtatvány vagy bármely szükséges melléklet hiánya esetén az igénybejelentést nem tudjuk figyelembe venni.